kce-logo-withouttext

Jaarverslag 2016

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Wie zijn wij?

Het KCE is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijke adviezen verleent over onderwerpen m.b.t. de organisatie van de gezondheidszorg.
Deze studieonderwerpen worden meestal voorgesteld door de overheid, universiteiten, beroepsorganisaties, enz.

De opdracht van het KCE bestaat uit het uitvoeren van nauwgezette en objectieve wetenschappelijke studies, waarop de beleidsmakers en zorgverleners hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering kunnen baseren. Men verwacht dan ook van het KCE dat het de weg wijst naar de best mogelijke oplossingen voor een optimaal toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, en dit in een context van een toenemende vraag en beperkte budgetten.

Daar eindigt ook de rol van het KCE. Het is niet betrokken bij de politieke keuzes die op basis van zijn rapporten worden gemaakt, ook niet als de beleidsmakers de KCE-adviezen aanpassen aan de realiteit van het terrein…

Het KCE is een parastatale van het type B. Dit statuut garandeert een volledige onafhankelijkheid tegenover zijn financierders, in hoofdzaak de federale overheid (75% van het RIZIV en 25% van de FOD Volksgezondheid en de FOD Sociale Zekerheid samen). Daarnaast ontvangt het Europese subsidies voor zijn deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en -projecten.

Waarvoor staat de afkorting KCE?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg koos voor de afkorting KCE als samenvoeging van Kenniscentrum – Centre d’Expertise

Wat doen wij?

De activiteiten van het KCE kunnen worden ingedeeld in vijf expertisedomeinen:

 

  • De organisatie en financiering van de gezondheidszorg in de ruime zin – Health Services Research
  • De evaluatie van medische technologieën – Health Technology Assessment
  • De ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen en hun voortdurende aanpassing aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen – Good Clinical Practice
  • De opstart en coördinatie van het Belgisch programma van niet-commerciële klinische studies – KCE Trials
  • De ontwikkeling van nauwgezette methodologische handleidingen met gevalideerde werkmethoden bestemd voor alle onderzoekers actief in het domein van de gezondheidszorg en de volksgezondheid – Methods

In 2016 publiceerde het KCE 19 rapporten.

Onze Waarden

Wat wij willen zijn

onafhankelijk

microskopeicon

nauwgezet

transparant

voor een zorg met de volgende kenmerken

kwalitatief

toegankelijk

duurzaam

patiëntgericht

De kerncijfers

rapporten gepubliceerd in 2016

medewerkers in 2016

bezoeken van de KCE website in 2016

Onze Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor onze onafhankelijkheid. Tijdens elke RvB worden de leden op de hoogte gebracht van onze nieuwe rapporten. Aan de wetenschappelijke inhoud van de rapporten kan in principe niet worden getornd, behalve dan op basis van objectiveerbare methodologische argumenten. De beleidsaanbevelingen, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke bevindingen, worden besproken en soms genuanceerd. Eventuele stemmingen gebeuren bij gewone meerderheid.

Het KCE is ook wettelijk verplicht om al zijn rapporten binnen de maand na goedkeuring door de RvB te publiceren, wat een bijkomende waarborg voor transparantie vormt.

Lijst van rapporten 2016

Hoe de detectie van kindermishandeling verbeteren?

Rapport 269 :...
Meer lezen

Clusteren van pathologiegroepen volgens gelijkenissen tussen ziekenhuisverblijven

Rapport 270 :...
Meer lezen

Organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg

Rapport 265 :...
Meer lezen

Governancemodellen voor samenwerking tussen ziekenhuizen

Rapport 277 :...
Meer lezen

Planning van gezondheidszorgpersoneel en gegevens over vroedvrouwen

Rapport 278 :...
Meer lezen

Toekomstscenario’s voor de ontwikkeling en prijszetting van geneesmiddelen

Rapport 271 :...
Meer lezen

Multi-criteria beslissingsanalyse voor de beoordeling van medische behoeften: pilootstudie

Rapport 272 :...
Meer lezen

De financiële compensatie van de slachtoffers van transfusie-ongevallen – een poging om de discriminatie te verminderen

Rapport 273 :...
Meer lezen

Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van longkanker

Rapport 266 :...
Meer lezen

Organisatie en financiering van spoeddiensten in België: huidige situatie en opties voor hervorming

Rapport 263 :...
Meer lezen

Eierstokkanker: diagnose, behandeling en follow-up

Rapport 268 :...
Meer lezen

Aanpak van rectumkanker: een selectieve update

Rapport 260 :...
Meer lezen

Naar een uitbreiding van de terugbetaling van de hepatitis c-behandelingen?

Rapport 276 :...
Meer lezen

De rol van biomerkers bij het uitsluiten van hersenletsels bij mild schedeltrauma

Rapport 261 :...
Meer lezen

Geplande keizersnede: wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van moeder en kind?

Rapport 275 :...
Meer lezen

Pneumokokkenvaccinatie bij ouderen: een economische evaluatie

Rapport 274 :...
Meer lezen

Steunharten bij de behandeling van terminaal hartfalen

Rapport 264 :...
Meer lezen

Download ons jaarverslag 2016

PDF
Share This